RSS Feed

ORGANY SZKOŁY

Organy szkoły:

1. Dyrektor Szkoły

2. Rada Pedagogiczna

3. Rada Rodziców

4. Samorząd Uczniowski

 

Szczegółowy opis działań i kompetencji organów szkoły znajduje się w Statucie Szkoły.

Comments are closed

Powered By Wordpress || Designed By @ridgey28