Selekcja księgozbioru w szkolnej bibliotece

Skutkiem ubocznym reformy oświaty są stosy wycofanych podręczników. Nie zgadzają się one z nową podstawą programową. Zdezaktualizowały się i stały się zbędne w dalszym etapie edukacji. Wpisaliśmy je do rejestru ubytków.