Wycieczka do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie

31 maja 2017 r. nagrodą dla uczestników konkursu WLC była wycieczka do Miejskiej Biblioteki w Cieszanowie. Młodsi uczniowie pomalowali rysunki, które potem w aplikacji Quiver oglądali jako animacje ruchome. Starsza grupa uczniów uczestniczyła w grze terenowej, która polegała na pokonywaniu trasy i szukaniu wskazówek zaszyfrowanych kodami QR. Dwie drużyny miały tablet z programem do odczytywania kodów i rywalizowały ze sobą w wyszukiwaniu kolejnych miejsc od punktu A do B oraz w dotarciu do mety. Zajęcia były tak ciekawie poprowadzone, że uczniowie nie chcieli wracać do swojej szkoły w Rudzie Różanieckiej.