„Człowiek żyje dopóty, dopóki trwa pamięć o nim”

Facebook
Skip to content