Podsumowanie WLC 2023

Nazwa konkursuEtapUcz.Osiągnięcia uczniówOsoba przygotowująca
VI Ogólnopolski Konkurs Wielka Liga Czytelnikówogólnopolski3I miejsce i zdobycie tytułu
MISTRZA POLSKI: Hanna Franus, Aleksandra Winiarz, Miłosz Szajdecki
Bożena Kasperska, Jolanta Lautenszleger, Marta Kościelecka, Grzegorz Wajs, Mariusz Franus,
Rodzice
VI Ogólnopolski Konkurs Wielka Liga Czytelnikówwojewódzki3I miejsce i zdobycie tytułu MISTRZA WOJEWÓDZTWA: Hanna Franus, Aleksandra Winiarz, Miłosz SzajdeckiBożena Kasperska, Jolanta Lautenszleger, Mariusz Franus,
Rodzice
Ogólnopolskie Mistrzostwa Powiatowe Wielkiej Ligi Czytelników w roku szkolnym 2022/2023powiatowy4I miejsce i zdobycie tytułu MISTRZA Powiatu w kategorii klas I-III: Hanna Franus, Aleksandra Winiarz, Miłosz Szajdecki
III miejsce i zdobycie tytułu II Wicemistrza Powiatu w kategorii klas VII-VIII: Wojciech Kierepka
Bożena Kasperska, Jolanta Lautenszleger, Mariusz Franus,
Rodzice
Ogólnopolskie Mistrzostwa Powiatowe Wielkiej Ligi Czytelników w roku szkolnym 2022/2023szkolny – II etap22Zwycięstwo w II etapie i zdobycie tytułu MISTRZA Szkoły
w kategorii klas I-III:
Hanna Franus , Aleksandra Winiarz, Miłosz Szajdecki
w kategorii klas VII-VIII:
Wojciech Kierepka
Udział w II etapie i zdobycie tytułu I Wicemistrza Szkoły
w kategorii klas I-III:
Miłosz Oleksowicz, Michał Kierepka, Tymoteusz Bochen
Udział w II etapie i zdobycie tytułu II Wicemistrza Szkoły
w kategorii klas I-III:
Natalia Stankiewicz, Milena Mazur, Wojciech Pleskacz
Udział w II etapie i zdobycie tytułu Znakomitego Czytelnika
w kategorii klas I-III:
Marcel Gałas, Magdalena Kudyba, Dominik Ważny, Aleksandra Bielecka, Bartosz Bereza
w kategorii klas IV-VI:
Aleksandra Sikora, Katarzyna Krzyszycha, Krzysztof Mazur, Marcel Pach
w kategorii klas VII-VIII:
Jagoda Stankiewicz, Lena Pacyna, Szymon Kudyba

Bożena Kasperska, Jolanta Lautenszleger, Grzegorz Wajs, Rodzice
Ogólnopolskie Mistrzostwa Powiatowe Wielkiej Ligi Czytelników w roku szkolnym 2022/2023szkolny – I etap26Zdobycie kompletu sprawności I etapu i tytułu Aktywnego Czytelnika
w kategorii klas I-III:
Marcel Gałas, Dominik Ważny, Magdalena Kudyba, Adam Sikora, Fabian Ważny, Miłosz Oleksowicz, Natalia Stankiewicz, Aleksandra Winiarz, Bartosz Bereza, Aleksandra Bielecka, Hanna Franus, Wojciech Pleskacz, Milena Mazur, Michał Kierepka, Tymoteusz Bochen, Miłosz Szajdecki
w kategorii klas IV-VI:
Katarzyna Krzyszycha, Aleksandra Sikora, Krzysztof Mazur, Maja Stankiewicz
w kategorii klas VII-VIII:
Jagoda Stankiewicz, Wojciech Kierepka, Lena Pacyna, Szymon Kudyba
uczestnik I etapu w kategorii klas I-III:
Natalia Bochen

Bożena Kasperska, Jolanta Lautenszleger, Grzegorz Wajs, Rodzice
Zostały przyznane dyplomy i nagrody w konkursie „Wielka Liga Czytelników”. Łącznie, w tym projekcie czytelniczym, z naszej szkoły wzięło udział 26 uczniów, którzy przeczytali 140 książek, nie będących lekturami. Z tej grupy, trójka uczniów z klas I-III: Hanna Franus, Aleksandra Winiarz, Miłosz Szajdecki zajęła I miejsce w Polsce i zdobyła tytułu MISTRZA POLSKI. Aby dojść do finału, należało w poszczególnych etapach konkursu , wykazać się doskonałą znajomością treści 9 przeczytanych książek. Otrzymali dyplom oraz płaskorzeźbę wykonaną przez naszego nauczyciela pana Grzegorza Wajsa. III miejsce w powiecie i zdobycie tytułu II Wicemistrza Powiatu w kategorii klas VII-VIII uzyskał Wojciech Kierepka. Pozostali uczniowie, za zdobycie kompletu sprawności z 5 przeczytanych książek, uzyskali tytuł Aktywnego Czytelnika, za napisanie testu kwalifikacyjnego – ze znajomości szóstej przeczytanej książki – poniżej 70% zdobyli tytuł Znakomitego Czytelnika, od 70% do 80% uzyskali tytuł II Wicemistrza Szkoły, od 80% do 90 % wywalczyli tytuł I Wicemistrza Szkoły. GRATULUJEMY! Serdecznie dziękujemy rodzicom oraz nauczycielom – Jolancie Lautenszleger, Marcie Kościeleckiej, Mariuszowi Franusowi, Bożenie Kasperskiej, Grzegorzowi Wajsowi – za zaangażowanie w realizację projektu czytelniczego i osiągnięcie spektakularnego SUKCESU.